Användarvillkor

Senast uppdaterad: 1 juli, 2020 

Inledning och syfte

Formsatsningen AB tillhandahåller en webbplats www.formsatsningen.se och fungerar också som mobilprogramvara Formsatsningen (“Appen”, “webbsidan” eller “sajten” i fortsättningen). Formsatsningens Användarvillkor är en del av och tillämpas tillsammans med vår Personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn är en integrerad del av våra användarvillkor och omfattas av alla bestämmelser i dessa användarvillkor. Följande villkor (”användarvillkor”) reglerar din åtkomst och användning av följande tjänster: webbplatsen www.formsatningen.se, webappen http://app.formsatsningen.se och IOS/Android appen Formsatsningen och all programvara, tjänster, innehåll, samt annan data associerat med appen eller webbplatsen (gemensamt “Tjänster” i fortsättningen). I dessa användarvillkor avses med ordet “innehåll”: text, talmått och beräkningar, grafik, bilder, musik, ljud, video, verk av något slag upphovsrätt, data, information eller annat material som publiceras, genereras, tillhandahålls eller annars tillgänglig via Tjänsterna, inklusive användares genererade innehåll. Dessa användarvillkor utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig och Formsatsningen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för att avgöra om det har skett ändringar i dessa användarvillkor och att granska nämnda ändringar. Genom att använda våra tjänster samtycker du att du har läst, införstått och godkänt användarvillkoren. Läs igenom dem noggrant. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, så har du ingen rätt att komma åt eller använda tjänsterna.

Användning av tjänster

Denna webbplats är endast avsedd för användare som är arton år (18 år) eller äldre. Eventuell registrering av, användning av eller tillgång till webbplatsen av någon under 18 år anses som obehörig och bryter mot dessa användarvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen/tjänsten godkänner du vår 18 års åldersgräns. Användaren har en icke-exklusiv, ej överförbar, begränsad och oåterkallelig rätt att använda webbplatsen i enbart användarens personliga, icke-kommersiella syfte. Du som användare får inte använda sajten för något annat syfte, inklusive kommersiellt syfte, utan bolagets tidigare skriftliga samtycke. Användaren representerar, garanterar och godkänner att inga material av något slag som lämnas in via användarens konto eller på annat sätt publiceras, överförs eller delas av användaren. Användaren får inte bryta mot eller kränka rättigheter för tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet, personliga, äganderätt eller innehålla indirekt skadligt, förolämpande eller annat olagligt material. Användaren samtycker också till att använda sajten på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar. Användaren förbinder sig att inte använda sajten eller att tillåta någon annan person att använda sajten på ett sätt som orsakar skada. Otillåten användning av vår sida/tjänst kommer att behandlas och anmälas till berörd myndighet. Användaren får inte missbruka våra tjänster eller på något sätt störa eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra tjänster om du inte uppfyller våra regler i villkor eller användarpolicyn eller om vi upptäcker misstänkta oegentligheter. Använd inte våra Tjänster på ett sätt som kan distrahera eller hindra dig från att följa trafik -eller säkerhetsregler.

Konto och medlemskap

Användarvillkoren träder i full kraft och effekt när du använder vår App och/eller blir en registrerad medlem. Företaget kan säga upp ditt medlemskap, ta bort din profil och innehåll /information som du har lagt upp på vår webbplats och /eller förbjuda dig att använda och komma åt webbplatsen (eller någon del eller funktion på webbplatsen) av någon anledning, eller ingen anledning, när som helst efter eget gottfinnande med eller utan förvarning, inklusive om vi anser att du är under 18 år. Administratör kan ha behörighet att komma åt eller inaktivera ditt konto. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och fullgöra skyldigheter och rättigheter som följer detta avtal. Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst utan anledning, förutsatt att du inte deltar i en pågående grupp, då fortsätter du att vara bunden av våra villkor tills dina aktiva grupper är avslutade.

Kommunikation

All sorts olämplig kränkande behandling eller kommunikation, som ryktesspridning, hets, förtal, förolämpningar, olaga hot och liknande är förbjudet. Vid ett inbetalningskrav behandlas och överlämnas personuppgifter enligt Inkassolagen. Användare har rätt att “följa”, “gilla” och lämna kommentarer till varandras inlägg och bilder. Du kan få push notiser och meddelande från appens administratörer eller domare. All kommunikation mellan appens användare som sker inom appen Formsatsningen, kommentarer, meddelande, email osv. måste ske på ett respektfullt och schysst sätt. Du är själv ansvarig för hur du uttrycker dig och vad du väljer att dela med andra, inklusive all media du laddar upp. Samt det verbala/skriftliga sättet du kommunicerar på. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka och lösa tvister mellan dig och andra användare. I händelse av att en tvist löses mellan dig och andra användare, skall vårt beslut vara slutgiltigt.

Modifiering och ändring av tjänsten

Vi ändrar och förbättrar ständigt våra tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta en tjänst helt och hållet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta användning av våra tjänster. Formsatsningens avgifter kan hittas i regler och vanliga frågor. Dessa avgifter kan komma att ändras. Avgifterna inkluderar direktavgifter samt vår del av potten. Formsatsningen förbehåller rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst och utan förvarning. Ändringar som gäller nya funktioner i en tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart.

Integritet och upphovsrätt

Formsatsningens Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Din användning av våra tjänster omfattas av Integritetspolicyn och dess villkor. Vår Integritetspolicy finns på http:/app.formsatsningen.se/privacy. Genom att komma åt eller använda våra tjänster accepterar du att vi kan behandla din information i enlighet med vår Integritetspolicy. Hänvisning till produkter, tjänster eller annan information från diverse varumärken, handelsplatser, leverantörer, utgör inte någon direkt anknytning till oss som företag. Även om vi rekommenderar vissa produkter eller varumärken erbjuder vi inga garantier om kvaliteten eller säkerheten för sådana produkter, varken uttryckligen eller underförstått.

Fysiska aktiviteter

Formsatsningen bryr sig om din säkerhet. Du bör rådgöra med din läkare och överväga de sammanhängande riskerna innan du använder våra tjänster i samband med någon fysisk aktivitet. Genom att använda våra tjänster, samtycker du till och tar ansvar över att din läkare har meddelat dig att du kan delta i eventuella träningsprogram, träningspass, övningar eller någon av de relaterade aktiviteter som finns tillgängliga i samband med tjänsterna. Alla förmågor är olika och deltagande i aktiviteter som främjas av våra tjänster är på egen risk. Om du väljer att delta i dessa aktiviteter gör du det med din egen fria vilja och överensstämmer med alla risker i samband med sådan aktivitet. Vi behandlar inte dina medicinska tillstånd. Vi har ingen åtkomst till dina vård -och hälsojournaler. Aktiviteter som främjas av tjänsterna kan innebära risker, även för dem som befinner sig i god hälsa. Är du är osäker om det är lämpligt för dig att gå ner i vikt eller träna, rådgör först med din läkare. Vi har rätt att avstänga användare från att använda våra tjänster helt och hållet vid misstanke om eller vid försök att förfalska, förstöra eller manipulera känsliga persondata som bl.a. viktmått, bilder och videofilmer, eller gruppspelsresultat på något sätt.

Utbetalning av vinst

Om en registrerad användare vinner i en tävling får de sin andel av potten utdelat på sitt Formsatsningen konto ”Min plånbok”. Dessa kan konverteras till pengar eller presentkort. För att få sina vinster i pengar måste användarna ha ett personligt bankkonto och maxbeloppet att ta ut är 999 kr/år. Vinner man mer så får man ta ut det som presentkort. För att få sin vinst som presentkort väljer man det alternativet och ett presentkort skickas till användarens e-postadress. Registrerade användare kan se tidigare utbetalningar och dess status.

Utdelning av poäng

En registrerad användare kan samla poäng i appen, genom att t.ex. delta i grupper och nå sitt mål på 4%, eller genom att bjuda in vänner. Poängen sparas på användarens Formsatsningen konto ”Mina poäng”. Vi förbehåller oss rätten att fastställa om du ska tjäna poäng eller ej för produkter och tjänster som erbjuds av oss eller våra affärspartner. Oavsett när aktiviteten för intjänandet utfördes är antalet intjänade poäng beroende av den förtjänstplan som gällde på det datum aktiviteten utfördes. Antalet intjänade poäng varierar beroende på affärspartner och erbjudande. Du har endast rätt till poäng för vilka du har utfört en giltig aktivitet och endast för dina egna aktiviteter, om inget annat anges. Formsatsningen kan när som helst korrigera eller återta poäng för någon aktivitet eller poäng som har registrerats felaktigt på ditt Formsatsningen-konto på grund av ett tekniskt fel eller något annat problem. Du kan använda dina poäng och dra fördel av erbjudanden/förmåner så snart du har ett tillräckligt antal giltiga poäng på ditt Formsatsningen-konto, som för närvarande är 300 poäng. Dessa kan efter att ha uppnått minst 300 poäng, sedan konverteras till pengar, produkter eller presentkort. För att få sina vinster i pengar måste användarna ha ett personligt bankkonto och maxbeloppet att ta ut är 999 kr/år. Vinner man mer så får man ta ut det som presentkort. För att få sin vinst som presentkort väljer man det alternativet och ett presentkort skickas till användarens e-postadress. Registrerade användare kan se tidigare utdelningar och dess status. Poäng är giltiga under 1 år efter den kvalificeringsperioden då de tjänades in. Efter denna deadline blir poängen ogiltiga och nollställs.

Ansvarsfriskrivning

Formsatsningen ansvarar inte på något sätt för användarinnehåll eller tredjepartsapplikationer, programvara eller innehåll publicerat på eller tillgängligt via sajten, vare sig de publiceras eller orsakas av användare av sajten, av Formsatsningen, av tredje part eller av någon programmering som är kopplad till eller används på webbplatsen. Även om vi tillhandahåller regler för användarnas beteende och inlägg, kontrollerar vi inte regelbundet, och är inte ansvariga för vad användare publicerar eller delar på webbplatsen. Företaget är inte ansvarigt för uppförandet för någon användare av sidan eller appen. Webbplatsen kan vara tillfälligt nere då och då på grund av underhåll, uppdateringar eller av andra skäl. Företaget tar inget ansvar för fel, utelämnande, avbrott, radering, förseningar i drift eller överföring. Företaget ansvarar inte för något tekniskt fel eller andra problem med telefonnät eller tjänst, datorsystem, servrar, dator- eller mobiltelefonutrustning, programvara, fel med e-post eller användare på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon webbplats eller kombination därav. Företaget representerar eller garanterar inte att programvara, innehåll eller material på sajten, eller tredje parts applikationer, programvara eller innehåll är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria eller att webbplatsen, dess servrar eller någon annan tredjepartsapplikation, programvara eller innehåll är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Det är ditt ansvar som användare att kontrollera det du laddar ned. Vi tror att Formsatsningen, när det används ordentligt, kommer att hjälpa de flesta att nå sitt mål inom viktminskning. Företaget kan inte garantera och lovar inga specifika resultat från användning av sajten och / eller applikationer, programvara eller innehåll från tredje part. Företaget ska inte i något fall ansvara för att du förlorar pengar om du väljer att delta i Formsatsningen. Formsatsningens utmaningar är inte slumpmässiga och går därmed inte under lotterilagen. Syftet med Formsatsningen är att belöna deltagarna endast för handlingar som de har kontroll eller inflytande över. Användningen av Formsatsningen för att belöna deltagarna för handlingar som de inte har kontroll eller inflytande är strängt förbjudet. Grupper hos Formsatsningen kan organiseras av en person som inte är kopplad till företaget. Dessa grupper kan vara privata eller öppna för allmänheten. Den som håller i gruppen är ansvarig för gruppens utformning och kallas för gruppens inspiratör. Eventuella tvister du har med inspiratören måste lösas direkt med inspiratören. Företaget kommer inte att medla sådana tvister eller ta något ansvar för inspiratörernas handlingar men du kan anmäla inspiratören till oss om de bryter mot våra användarvillkor, policys eller regler. Grupper hos Formsatsningen kan också hållas av VIP-inspiratörer som är utvalda av Formsatsningen. Formsatsningen ansvarar inte för några råd eller tips de kan erbjuda i sina grupper. Om VIP-inspiratören erbjuder specifika priser i sina grupper, är de ansvariga för att leverera dessa priser direkt till deltagare i gruppen. Formsatsningen är inte skyldiga att leverera dessa priser eller incitament. Du kan diskvalificeras av olika skäl av Formsatsningen eller inspiratören, inklusive genom att Formsatsningens regler eller användarvillkor inte följs. Om du diskvalificeras eller kastas ut av någon anledning får du ingen återbetalning. Du erkänner vidare att din grupps inspiratör har rätt att diskvalificera deltagare i hens grupp. Om du inte är bekväm att ge inspiratören denna rätt bör du inte delta i gruppen. Du diskvalificeras automatiskt från Formsatsningen vid överdriven viktminskning. Vi gör detta för att avskräcka deltagare från att gå ner vad som kan vara en ohälsosam mängd vikt, och för att förhindra deltagare att vinna genom att tex genomgå operationer och/eller fettsugning. Se Formsatsningens regler för diskvalificeringsgränser. Om du diskvalificeras för överdriven viktminskning har du inte rätt till återbetalning. Deltagare måste ta ut sina pengar inom ett år, annars tillfaller dessa Formsatsningen. Ett år räknas från det datum när den sista aktiviteten som ändrat beloppet på deltagarens konto skett. Pengar som tilldelas på ditt Formsatsningen-konto “Plånbok” tillhör Formsatsningen så länge de finns kvar på ditt Formsatsningen konto. De kan inte säljas eller överföras till någon annan person eller enhet, inklusive till andra deltagare, och kan inte överföras genom lagstiftning, till exempel genom konkurs. Alla sådana påstådda överföringar ska vara ogiltiga. De får inte ha något värde förutom vad som anges i dessa regler, och får under inga omständigheter ha något värde efter deras utgång.

Återbetalning

Vi gör inga återbetalningar om du ångrar ditt deltagande. Skulle du av medicinska skäl inte kunna delta mailar du oss på support@formsatsningen.se Din användning av våra Tjänster innebär att du godkänner och accepterar att följa alla regler i våra Användarvillkor och Policyn. FÖLJANDE ÄR OTILLÅTET: Att skicka eller lämna olagligt innehåll via tjänsterna. Att på något sätt använda eller kopiera Formsatsningens varumärke, logotyp, layout, tjänster och design. Detta är copyrightmaterial. Att få tillgång till och manipulera med eller använda icke-offentliga områden i tjänsterna med ondskefullt syfte. Formsatsningens nätverk, datorsystem, tekniska leveranssystem, är privat och endast auktoriserad personal får tillgång. Att försöka ta bort, inaktivera, försämra, minska eller på annat sätt kringgå tekniska åtgärder som vidtas för att skydda Formsatsningens tjänster eller innehåll. Att använda tjänsterna eller innehållet hos Formsatsningens för kommersiellt syfte eller till att användas för tredje part. Otillåten delning utan medgivande är inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy. Att försöka att dechiffrera, demontera eller använda programvaran i skadligt syfte. Att störa med eller försöka störa användarens, värdens eller nätets åtkomst, sändning av virus, överbelastning, översvämning, spamming eller postbombning av tjänsterna. Att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning. Uppmuntra eller uppmana någon annan person att göra något av föregående.
Scroll to Top