OM FORMSATSNINGEN

Enkelt uttryckt är Formsatsningen en enkel viktminskningstävling där du som deltar endast tävlar mot dig själv, men tillsammans med andra som stöttar och motiverar varandra mot det gemensamma målet: att gå ner i vikt.

Att du satsar en summa pengar på din prestation ökar sannolikheten för framgång genom att öka ditt engagemang, vare sig det är för att inte förlora pengar, eller för chansen att vinna mer. Utöver det har du ett otroligt stöd av andra deltagare, inspiratören som anordnat gruppen, och ett tydligt och tidsanpassat mål.

Med dessa förutsättningar är det ganska svårt att INTE gå ner i vikt när du deltar i Formsatsningen.

Vår vision är att göra det roligare för våra deltagare att uppnå sina mål och vi belönar på fler sätt än ett! Formsatsningen ökar din motivation, med utmaningar som förvandlar din livsstilsförändring till något kul och ett sätt där du kan få betalt för dina ansträngningar.

Våra tidigare ”Formsatsare” beskriver att de får massor av socialt stöd och inspiration – så de tappar inte bara några kilo, de bygger en sund livsstil som håller.